Facebook
меню
Доставка в United States
EUR
DPD
Мы отправляем товары в разные страны мира и не только.
При этом варианты доставки, стоимость и скорость отличаются.
Сейчас Ваша страна для доставки определена как United States.
Если вы хотите, вы можете изменить страну, в которую
необходимо отправить заказ.
Доставка в United States
Мы отправляем товары в разные страны мира и не только. При этом варианты доставки, стоимость и скорость отличаются. Сейчас Ваша страна для доставки определена как United States. Если вы хотите, вы можете изменить страну, в которую необходимо отправить заказ.
24 H Доўбарчыкі з Бабруйскай крэпасці

Доўбарчыкі з Бабруйскай крэпасці

  • 12.80

Па ініцыятыве Вярхоўнага польскага вайсковага камі­тэта 6 жніўня 1917 года камандзірам навастворанага І Поль­скага корпуса ў Расіі стаў генерал Юзаф Доўбар-Mусніцкі, выдатны стратэг. Корпус неўзабаве раскватэ­ра­ваўся ў Бабруйскай крэпасці, вяртаючы ёй страчаны бляск. Гісторыя адважных жаўнераў ″Доўбарчыкаў″ — гэта таксама гісторыя Бабруйска, у якую ўпісаліся імёны такіх герояў, як Уладзіслаў Андэрс, Ян Скарына, або будучы герой абароны Брэсцкай Крэпасці — Канстан­цін Плісоўскі. Хроніка гэтай вайсковай адзінкі незвычайная, бо сал­даты генерала Доўбара пазней занялі ганаровыя месцы ў гісторыі многіх заслужаных воінскіх часцей, якія змагаліся з нацыстамі на многіх франтах Другой сусветнай вайны. У гэтым альбоме мы хацелі ўзгадаць не толькі гісто­рыю Бабруйскай крэпасці, якой Доўбарчыкі вярнулі пыш­насць, але, перш за ўсё, постаці многіх мужных і адваж­ных польскіх салдат, сыноў зямлі беларускай.